झननन झांजर बाजता रमे मारी जगदम्बा

झननन झांजर बाजता,
अरे पायल रो झनकार,
रमे मारी जगदम्बा,
अरे पायल रो झनकार,
रमे मारी जगदम्बा।।ए देवी गेर घुमालो घागरो,

ए देवी गेर घुमालो घागरो,
ओडन चिकनी रो चीर,
रमे मारी जगदम्बा,
अरे ओडन चिकनी रो चीर,
रमे मारी जगदम्बा,
झननन झांजर बाजंता,
पायल रो झनकार,
रमे मारी जगदम्बा।।ए देवी पग री पायला बाजंती,

ए देवी पग री पायलो बाजंती,
अरे बिछिया रो झनकार,
रमे मारी जगदम्बा,
ए थारे बिछिया रो झनकार,
रमे मारी जगदम्बा,
झननन झांजर बाजंता,
पायल रो झनकार,
रमे मारी जगदम्बा।।ए माँ हाथा मे चुडलो सोवनतो,

ए माँ हाथा मे चुडलो सोवनतो,
ए माँ मेहन्दी हाथा माय,
रमे मारी जगदम्बा,
झननन झांजर बाजंता,
पायल रो झनकार,
रमे मारी जगदम्बा।।ए माँ काना मे कुण्डल सोवनता,

ए माँ काना मे कुण्डल सोवनता,
ए माँ हिवडा मे नवसर हार,
रमे मारी जगदम्बा,
झननन झांजर बाजंता,
पायल रो झनकार,
रमे मारी जगदम्बा।।ए माँ नाके नथडी सोवनती,

ए माँ नाके नथडी सोवनती,
बिन्दीया तपे ललाट,
रमे मारी जगदम्बा,
झननन झांजर बाजंता,
पायल रो झनकार,
रमे मारी जगदम्बा।।ए माँ अर्जुन राव गावनता,

ए माँ अर्जुन राव गावनता,
शंकर चरना माय,
रमे मारी जगदम्बा,

झननन झांजर बाजंता,
पायल रो झनकार,
रमे मारी जगदम्बा।।झननन झांजर बाजता,

अरे पायल रो झनकार,
रमे मारी जगदम्बा,
अरे पायल रो झनकार,
रमे मारी जगदम्बा।।

गायक – शंकर टाक जी।
प्रेषक – मनीष सीरवी
9640557818


You May Also Like  सावन में झूला झूल रहे राधे संग कुंज बिहारी भजन लिरिक्स
close