जागो जागो रे जमण रा जाया पुरबजी थोरे घर आया

जागो जागो रे जमण रा जाया,
पुरबजी थोरे घर आया,
पुरबजी थोरे घर आया,
पुरबजी थोरे घर आया,
जागो जागो रें जमण रा जाया,
पुरबजी थोरे घर आया।।ए माता चन्दनी बाई रा जाया,

भोमाजी लाड लडाया,
माता चन्दनी बाई रा जाया,
भोमाजी लाड लडाया,
जागो जागो रें जमण रा जाया,
पुरबजी थोरे घर आया।।ए पांच भाई थोने मनावे,

आ बेनड मंगल गावे,
पांच भाई थोने मनावे,
आ बेनड मंगल गावे,
जागो जागो रें जमण रा जाया,
पुरबजी थोरे घर आया।।ए पुरबजी घोडे चढेने आईजो,

भगतो ने दर्श दिखाजो,
पुरबजी घोडे चढेने आजो,
भगतो ने दर्श दिखाजो,
जागो जागो रें जमण रा जाया,
पुरबजी थोरे घर आया।।पुरबजी कुल रा लोग बुलावो,

माने झटपट दर्श दिखावो,
पुरबजी कुल रा लोग बुलावो,
माने झटपट दर्श दिखावो,
जागो जागो रें जमण रा जाया,
पुरबजी थोरे घर आया।।ए पुरबजी आ प्रभात वाली वेला,

थाने देवु मे मनडा रा हेला,
आ प्रभात वाली वेला,
थाने देवु मे मनडा रा हेला,
जागो जागो रें जमण रा जाया,
पुरबजी थोरे घर आया।।ए पुरबजी भीड़ पडी हद भारी,

लाज रखो इकबारी,
पुरबजी भीड़ पडी हद भारी,
लाज राखो एकबारी,
जागो जागो रें जमण रा जाया,
पुरबजी थोरे घर आया।।पुरबजी घोडे चढेने आया,

सभा में दर्श दिखाया,
ए पुरबजी घोडे चढेने आया,
सभा में दर्श दिखाया,
ए शंकर टाक रा हेला,
ए शंकर टाक रा हेला,
ए पकडीया सुख रा गेला,
जागो जागो रें जमण रा जाया,
पुरबजी थोरे घर आया।।जागो जागो रे जमण रा जाया,

पुरबजी थोरे घर आया,
पुरबजी थोरे घर आया,
पुरबजी थोरे घर आया,
जागो जागो रें जमण रा जाया,
पुरबजी थोरे घर आया।।

गायक – शंकर जी टाक।
प्रेषक – मनीष सीरवी
9640557818


You May Also Like  Aisi Lagi Lagan Meera Ho Gayi Magan Lyrics | ऐसी लागी लगन मीरा हो गयी मगन
close