केसरिया कंवर मारा चडता भंवर बाबा घोडा ने घुमादे रूनीचा मे

केसरिया कंवर मारा चडता भंवर,
बाबा घोडा ने,
हा रे रामापीर बाबा,
घोडा ने घुमादे रूनीचा मे,
हा रे रामापीर बाबा,
घोडा ने घुमादे सवराटा मे।।ओ मैणादे रा लाल,

रानी नेतल रा भरतार,
बाबा घोडा ने,
ओ मैणादे रा लाल,
रानी नेतल रा भरतार,
बाबा घोडा ने,
हा रे रामापीर बाबा,
घोडा ने घुमादे रूनीचा मे,
हा रे रामापीर बाबा,
घोडा ने घुमादे सवराटा मे।।ओ रामसरोवर भारी,

उन नावे नर ने नारी,
बाबा घोडा ने,
ओ रामसरोवर भारी,
उन भारी उन मे नर नारी,
बाबा घोडा ने,
हा रे रामापीर बाबा,
घोडा ने घुमादे रूनीचा मे,
हा रे रामापीर बाबा,
घोडा ने घुमादे सवराटा मे।।ओ दूर दूर सु आवे,

चरने शीश निवावे,
बाबा घोडा ने,
ओ दूर दूर सु आवे,
चरने शीश निवावे,
बाबा घोडा ने,
हा रे रामापीर बाबा,
घोडा ने घुमादे रूनीचा मे,
हा रे रामापीर बाबा,
घोडा ने घुमादे सवराटा मे।।ओ महीमा सवराटा मे गावु,

चरने शीश निवावु,
बाबा घोडा ने,
ओ महीमा सवराटा मे गावु,
चरने शीश निवावु,
बाबा घोडा ने,
हा रे रामापीर बाबा,
घोडा ने घुमादे रूनीचा मे,
हा रे रामापीर बाबा,
घोडा ने घुमादे सवराटा मे।।केसरिया कंवर मारा चडता भंवर,

बाबा घोडा ने,
हा रे रामापीर बाबा,
घोडा ने घुमादे रूनीचा मे,
हा रे रामापीर बाबा,
घोडा ने घुमादे सवराटा मे।।

गायक – संत कन्हैयालाल जी।
प्रेषक – मनीष सीरवी
9640557818


You May Also Like  बापजी सोय रया कांई सांसे भरिया सायल भजन लिरिक्स
close